Eläkkeelle jäädessäsi

Jäsen, joka jää eläkkeelle, voi edelleen kuulua jäsenyhdistykseen kannatusjäsenenä maksamalla kannatusjäsenmaksun 36 €/v.  

Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta Jytyn toimielimiin.

Kannatusjäsenenä voit osallistua oman yhdistyksesi järjestämiin tapahtumiin ja retkiin. Jyty-lehteä yhdistys ei tilaa kannatusjäsenille.

Mikäli haluat jääda Jyty Kotka ry:n kannatusjäseneksi eläkkeelle jäädessäsi, täytä tämä lomake:

Mikäli haluat erota samalla kun jäät eläkkeelle, täytä tämä lomake:

Voit liittyä myös Jytysenioreihin. Lue lisää Jytysenioreiden nettisivuilta: