Eläkkeelle jäädessäsi

Kun Jytyn jäsen jää eläkkeelle, hän voi joko erota Jytystä tai jäädä kannatusjäseneksi eli niin kutsutuksi ”eläkeläisjäseneksi”, mikä on mahdollista useimmissa yhdistyksissä. Kannatusjäsenellä on käytössään samat edut kuin Jytyn varsinaisella jäsenellä lukuun ottamatta Jytyn tarjoamia jäsenvakuutuksia (vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus). Jäsenvakuutukset ovat voimassa kannatusjäsenellä eläkkeelle jäämisen vuoden loppuun. Lisäksi kannatusjäsen voi osallistua oman jäsenyhdistyksensä paikallistoimintaan sekä hyödyntää paikkakuntakohtaisia etuja. Kannatusjäsenyys maksaa Jyty Kotka ry:ssä 36 € vuodessa. Lisätietoa kannatusjäsenyyden hinnasta ja eduista saa ottamalla yhteyttä omaan jäsenyhdistykseen. Eläkkeellä oleva voi liittyä myös Jytyn yhteistyöyhdistykseen Jytysenioreihin.

Jos eläkkeelle jäädessä ei halua jäädä Jytyn kannatusjäseneksi, täytyy eroamisesta ilmoittaa kirjallisesti Jytyn jäsenrekisteriin sähköpostilla jasenrekisteri@jytyliitto.fi tai lähettämällä viesti Jässärissä. Jyty ei saa automaattisesti tietoa eläkkeelle jäännistä ja ammattiliiton jäsenyyden loppumisesta.

Eläkkeelle jäädessä on myös hyvä ilmoittaa palkkahallintoon, että Jytyn jäsenmaksuvaltakirja lakkaa olemasta voimassa. Muutoin jäsenmaksua voidaan periä virheellisesti palkasta, jos esimerkiksi eläkkeellejääntipäivän jälkeen maksetaan lomarahoja tai jos eläkkeellä palaa tekemään keikkaluontoista työtä aiemman työnantajan palvelukseen.