Jäsenenä Jytyssä

Ammattiliitto Jyty solmii työ- ja virkaehtosopimuksia kunta-alalla, yksityisaloilla sekä kirkon sektorilla. Neuvottelemme työehdoista, kuten palkoista, työajoista ja lomista sekä luomme turvaverkon yksittäiselle työntekijälle.

Jyty antaa kaikille jäsenilleen työsuhdeneuvontaa, lainopillisia palveluja ja oikeusapua työelämän ja työsuhteiden ongelmakysymyksissä.

Jytyn luottamusmies on työelämän asiantuntija, joka toimii sinun ja liiton edustajana työpaikallasi. Luottamusmiehen tehtävänä on mm. huolehtia, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia ja työsuhteen ehtoja.

Ammattiliitto Jytyn jäsenenä olet vakuutettu Työttömyyskassa Aariassa. Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi olet oikeutettu ansioon sidottuun päivärahaan jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttyessä. Lue lisää työttömyyskassan nettisivuilta www.aariakassa.fi.

Jyty Kotka ry:n jäsentapahtumat ja virkistystoiminta

Yhdistystoimintaan kuuluu tietysti myös mukava yhdessäolo erilaisten matkojen ja tapahtumien merkeissä. Yhdistys järjestää mm. teatteri- ja konserttimatkoja edulliseen jäsenhintaan. Ajankohtaisesta virkistystoiminnasta ja retkistä löytyy tietoa Tapahtuma ja virkistystoiminta -sivulta.

Siirry katsomaan tapahtumatietoja

Jäsenmuodot

Varsinainen jäsen

Varsinaisena jäsenenä kuulut Jyty ry:n jäsenyhdistykseen. Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassaan (JYTK) kuulut automaattisesti, mikäli et liittyessäsi ole sitä kieltänyt. Käytössäsi on liiton tarjoamat monipuoliset jäsenedut ja palvelut. Lue lisää

Opiskelijajäsen

Opiskelijajäsenelle kuuluvat samat jäsenedut ja –palvelut kuin varsinaiselle jäsenellekin yhdistyksessään. Opiskelijan jäsenmaksu on 36 € / vuodessa.
Liittyessäsi Jytyyn ja sen jäsenyhdistykseen liityt myös Jytyn työttömyyskassaan, jos sinulla on voimassa oleva työsuhde. Voit liittyä Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassaan (JYTK) missä tahansa opintojesi vaiheessa, kun aloitat työskentelyn. Lue lisää ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta​ ja työskentelystä opintojen ohella ja liity Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassaan​. Ilmoitathan myös, jos valmistut tai työsi opintojen ohella päättyy, jotta jäsentietosi päivittyvät.

Kannatusjäsen

Jäsen, joka jää eläkkeelle, voi edelleen kuulua jäsenyhdistykseen kannatusjäsenenä maksamalla kannatusjäsenmaksun 36 €/v.  Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta Jytyn toimielimiin.

Kannatusjäsenenä voit osallistua oman yhdistyksesi järjestämiin tapahtumiin ja retkiin. Jyty-lehteä yhdistys ei tilaa kannatusjäsenille.

Aktiivijäsen

Varsinaisena tai opiskelijajäsenenä voit osallistua ja vaikuttaa yhdistyksesi päätöksentekoon ja hoitaa eri tehtäviä. Yhdistyksen eri tehtäviä: luottamusmies, puheenjohtaja, sihteeri, hallituksen jäsen, jäsenasiainhoitaja, rahastonhoitaja, tiedottaja, koulutusvastaava ja nuorisovastaava. Yhdistys edustaa neuvottelupöydässä ja yhteistoimintaryhmissä. Jäsenenä aktiivisuutesi ja tukesi on tärkeää yhdistyksen toiminnalle.