Jyty Kotka ry:n liittotunnus 651 ja yhdistysnro 603

15.1.2014

Jyty Kotka ry on siirtynyt liittoperintään jäsenmaksuasioissa 1.1.2014 alkaen.

 

Jyty Kotka ry:n uusi liittotunnus on 651

 

Jyty Kotka ry:n uusi yhdistysnro on 603